Pokud potřebujete vést správně své účetnictví, musíte se orientovat v majetku podniku. Složky majetku jsou: Obchodní majetek- majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodní jmění – soubor obchodního majetku a závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním. Čistý obchodní majetek – obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním.
Složky majetku pro účetnictví: 1. Dlouhodobý nehmotný majetek , 2. Dlouhodobý hmotný majetek, 3. Finanční majetek, 4. Ceniny, 5. Zásoby : a) Materiál – suroviny – pomocné látky – provozní látky- náhradní díly b) zboží , c) Výrobky , d) Nedokončená výroba , e) Zvířata , 6. Pohledávky

I ve složkách vašeho majetku vám uděláme jasno!

Váš majetek ve vašem účetnictví na naše bedra!

Účetnictví

Example Widget

This is an example widget to show how the Left sidebar looks by default. You can add custom widgets from the widgets screen in the admin. If custom widgets are added then this will be replaced by those widgets.

Example Widget

This is an example widget to show how the Right sidebar looks by default. You can add custom widgets from the widgets screen in the admin. If custom widgets are added then this will be replaced by those widgets.